Sprawy małżeńskie oraz dzieci

Sprawy małżeńskie

unieważnienie małżeństwa
ustalenie istnienia / nieistnienia małżeństwa
sepracja małżonków

Sprawy majątkowe pomiędzy małżonkami

ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej (umownej lub ustawowej)
zobowiązanie do przyczyniania się do zaspakajania potrzeb rodziny
podział majątku małżonków

Alimenty

powództwo o alimenty
podwyższenie alimentów
obniżenie alimentów
ustalenie, że obowiązek alimentacyjny ustał

Sprawy pomiędzy rodzicami a dziećmi

ustalenie ojcostwa (i alimenty)
zaprzeczenie ojcostwa
unieważnienie uznania dziecka
sprawy związane z władzą rodzicielską (przyznanie, ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie)
zakaz osobistej styczności z dzieckiem
rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w braku porozumienia między rodzicami
odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką

Przysposobienie

rozwiązanie przysposobienia