Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Prawo pracy

przygotowywanie projektów umów o pracę
spory wynikające z umowy o pracę
przygotowywanie regulaminów pracy / wynagradzania
bezpieczeństwo i higiena pracy
statuty
układy zbiorowe pracy i porozumienia zbiorowe
reprezentacja pracowników i pracodawców przed Sądem Pracy

Prawo ubezpieczeń społecznych

sprawy związane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
doradztwo i pomoc w pozyskiwaniu świadczeń, zasiłków, odszkodowań
emerytury i renty (z tytułu niezdolności do pracy w tym renta szkoleniowa, renta rodzinna)
zasiłek rodzinny i dodatki
świadczenia związane z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi
świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa

Renta socjalna

Świadczenia przedemerytalne

Świadczenia rodzinne