CO ROBIMY ?

Nic tak nie ciąży jak nieuregulowane sprawy prawne. Lata ciężkiej pracy mogą zostać zmarnotrawione po spotkaniu z nieuczciwym kontrahentem. Ale nie wolno Ci odstępować! Zadzwoń i zobacz co da się zrobic.

MISJA & WIZJA

Nasza Kancelaria pozostaje szeroko otwarta zarówno na Polaków jak i obcokrajowców. Patrzymy w przyszłość. Choć hasło Bóg Honor Ojczyzna jest tym, które czyni nas mocnymi to jednak zdajemy sobie sprawę, że interesy biznesowe nie znają granic

PRAKTYKA PRAWNA

Posiadamy pełne kwalifikacje jako radcy prawni i adwokaci. Bierzemy udział w wielu sporach sądowych i pozasądowych zawsze poszukując najlepszych rozwiązań. Udowodnimy Ci, że warto było wyruszyć w drogę razem z nami!

POZNAJ TRZY ZASADNICZE DZIEDZINY PRAWA

Zasadniczym celem prawo cywilnego jest regulacja stosunków prawnych pomiędzy stronami o równorzędnejo pozycji prawnej. W zależności kto inicjuje postępowanie przybierasz rolę powoda lub pozwanego

WIĘCEJ

Istotą prawa karnego jest jego narzędna - władcza rola w odniesieniu do stron. Innymi słowy relacja pomiędzy stronami nie jest oparta o równorzędność. Twoja rola procesowa ewoluuje. W postępowaniu przygotowawczym jesteś podejrzanym, w postępowaniu sądowym oskarżonym, w postępowaniu wykonawczym skazanym

WIĘCEJ

Organ administracyjny w sposób władczy i decyzyjny wkracza na drogę obywatela. Choć decyzje administracyjne mają wieloraki charakter to jednak zawsze zawierają w sobie element władztwa, który pozostaje Ci zaakceptować w przypadku gdy decyzja stanie się ostateczną.

WIĘCEJ

Oferujemy naszym klientom
wyłącznie najwyższy poziom usług

Jesteśmy z Tobą od początku do końca

W praktyce oznacza to, że tak długo jak jesteśmy Ci potrzebni tak długo będziemy z Tobą. Naszą relację z Tobą limituje łącząca nas umowa - w przypadku stałej obsługi oraz klientów instytucjonalnych lub też pełnomocnictwo w przypadku klientów indywidualnych. Zaw

Obsługa na terenie Wielkiej Brytanii i Polski

W Wielkiej Brytanii pozostajemy do Twojej dyspozycji w Londynie i Bristolu natomiast w Polsce we Wrocławiu bezpłatnie. Niemniej jednak istnieje możliwość spotkania się w innym miejscu w Polsce i Europie po uprzednim ustaleniu kosztów przejazdu

Co ludzie mówią
o nas

Trzeba przyznać, że Panowie są osobami solidnymi. Stawiają się na rozprawy i widać i czuć, że walczą o sprawę klienta.

Tomasz Stokłosa

Miałem sprawa dotyczącą zwrotu podatku za pracę, którą wykonywałem w Anglii. Pan Piotr szybko i skutecznie odzyskał należne mi pieniądze.

S. Markowski