Prawo gospodarcze

Sprawy dotyczące działalności gospodarczej

doradztwo w bieżących sprawach związanych z prowadzoną przez Państwa działalnością gospodarczą
pomoc w sprawach podatkowych i sprawach ubezpieczenia społecznego

Spółki prawa handlowego i spółka cywilna

rejestracja spółek
przygotowywanie projektów umów i statutów spółek z uwzględnieniem profilu prowadzonej działalności
spółka cywilna
spółka jawna
spółka partnerska
spółka komandytowa
spółka komandytowo-akcyjna
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka akcyjna
przygotowywanie projektów uchwał
przygotowywanie projektów umów zawieranych przez przedsiębiorców z kontrahentami
przekształcenia, łączenia, podział, przejęcia i likwidacja spółek
udział w posiedzeniach zarządów spółek i rad nadzorczych