Cennik doradztwa udzielanego przez internet

Informacje ogólne

Porady prawne udzielane za pośrednictwem formularza kontaktowego i drogą mailową udzielane są odpłatne. Ich koszt opiera się o 4 grupy płatności:

grupa I - 200 zł brutto - sprawy typowe.
grupa II - 300-500 zł brutto - sprawy o średnio-zaawansowanym poziomie trudności.
grupa III - 500 zł brutto - sprawy wymagające szerszego opisu.
grupa IV - 500 zł brutto VAT wzwyż- sprawy gospodarcze.

Istnieje możliwość indywidualnej negocjacji, zwłaszcza w przypadku zlecenia stałej obsługi.
Odpowiedzi na tzw. pytania dodatkowe udzielane są bezpłatnie. O zakwalifikowaniu do poszczególnych grup decyduje prawnik Kancelarii, który przed odpowiedzią zobowiązany jest powiadomić Państwa o tym do jakiej grupy zakwalifikował sprawę. Dopiero po poinformowaniu o grupie płatności, a następnie po akceptacji przez klienta i uregulowaniu należności udzielana jest odpowiedź.
Przykładowo można wskazać, że do I-II grupy płatności kwalifikują się sprawy z zakresu prawa spadkowego, cywilnego, karnego. Sprawy wymagające szerszego opisu to sprawy o złożonym stanie faktycznym i prawnym, sprawy nietypowe.
Aby uzyskać poradę wypełnij formularz w zakładce KONTAKT lub drogą mailową prześlij swoje pytanie.