Sprawy z zakresu postępowania administracyjnego oraz sądowo-administracyjnego prowadzone przez naszą Kancelarię Adwokacką

Sprawy w których organy administracji publicznej wydały decyzje administracyjne

wszystkie sprawy, które prowadzą do wydania, bądź w których decyzje administracyjne (nakazy, zezwolenia, pozwolenia itp.) wydały różnego rodzaju organy administracji publicznej (rządowe, samorządowe)
odwołania od powyższych

POSTĘPOWANIE SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE

postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym
odwołania od wyroków powyższego do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie