01

RELACJE

Wzajemne interakcje na linii klient a Kancelaria. Zasada bezgranicznego zaufania

Zobowiązanie do przestrzegania tajemnicy adwokackiej i radcy prawnego jest nie tylko wymogiem kodeksu etyki zawodowej ale co najistotniesze - wymogiem prawnym. Kliencie naszej kancelarii nie są przedmiotem w ręku prawników ale podmiotem. Słuchamy Twoich uwag i nie lekceważymy ich. O ile chcesz, możesz uczestniczyć w pełnym zakresie w prowadzonej na Twoją rzecz sprawie.

Więcej
02

ROZWIĄZANIA

Poszukiwanie najkorzystniejszych rozwiązań z punktu widzenia prawa i ekonomii

Dojście do określonego celu wymaga dokładnego zapoznania się ze sprawą. Zawsze konsultujemy nasz stanowisko z innymi specjalistami, o ile jest to niezbędne. Sprawy miedzynarodowe podlegają konsultacji prawnej z miejscowym solicitor - radca prawny w rozumieniu prawa Wielkiej Brytanii i Walii.

Więcej
03

SUKCES

Bez niego praca nie ma sensu.

Sukces to słowo obce doktrynie prawa. Sukces jest pojęciem względnym, niedefiniowanym obiektywnie. O tym czy sukces został osiągnięty decyduje stosunek klienta do sprawy. Jego wewnętrzne poczucie spełnienia. To jest to co chcemy zapewnić.

Więcej
04

REZULTAT

Rachunek zysków i strat. Zysk musi być po stronie klienta. To nasze dążenie.

Cóż z tego, że cel prawny został osiągnięty skoro nie odzwierciedla on wymiaru ekonomicznego. Na osiągnięcie rezultatu musimy pracować wspólnie.

Więcej

Cennik usług

Jak wyglądają koszty procesu?

Koszty zastępstwa procesowego

Na koszty procesu składają się w pierwszym rzędzie wydatki i opłaty sądowe w drugim koszty zastępstwa procesowego świadczonego przez pełnomocników zawodowych, a więc adwokatów i radców prawnych. Nie każda sprawa musi mieć jednak swój finał w Sądzie. Poniżej dowiesz się, jak przedstawiają się koszty porady prawnej drogą internetową ( jednorazowo i bez pełnomocnictwa). Wpierw oceń jak przedstawia się Twoja sytuacja prawna.

Więcej

Wielka Brytania

Unia Europejska

Twoja firma w Wielkiej Brytanii

Pewna emerytura, przejrzysty system prawny i podatkowy. To wszystko jest w zasięgu Twojej ręki. Od dłuższego już czasu nie żyjemy w zamkniętej przestrzeni. Unia Eurpejska otworzyła swoje granice nie po to by widzieć ją wyłącznie w kategoriach turystycznych. Firma w UK to przygoda i zabawa a nie nieustanna walka z urzędnikami.

Więcej

Polska

Sprawy z kraju

Pełny zakres obsługi prawnej

Sprawy prowadzone są wyłącznie przez adwokata lub radcę prawnego z odpowiednim stażem lub osoby (aplikantów) przygotowujących się do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata. Nie korzystamy z innych podmiotów.

Więcej
Złożone przez Admin, 03/02/2015 - 10:30

W związku z rozwojem naszej Kancelarii, poszukiwany jest apliant adwokacki/radcowski najlepiej Wrocław i okolice, z uwagi na konieczność zastępstwa procesowego. Rozważę również również kandydatów z innego regionu.

Mile widziane (choć nie wymagane) zainteresowanie prawodawstwem angolosaskim oraz znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie, szczególnie z zakresu rejestracji i funkcjonowania spółek. Możliwość współpracy na dłużej.

10 lat
doświadczenia

Doświadczenie to nasz bezwzględny atut

Lata praktyki robią swoje. Potrafimy profesjonalnie spojrzeć na sprawę i na zimno ocenić co da się zrobić.

Nie obawiaj się dzwonić i pytać. To nic Cię nie kosztuje. Na spokojnie wycenimy sprawę bez żadnych dodatkowych opłat z tego tytułu. Tym sam zdecydujesz czy zlecić nam pełnomocnictwo czy też zdecydujesz się powierzyć sprawę innej Kancelarii Adwokackiej czy Radcowskiej. Nikt nie będzie na Ciebie naciskał. Dzwoń i pytaj!

Radca prawny
Piotr Raczak

Piotr Raczak

Jestem absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Prawa i Administracji.

Po ukończeniu aplikacji prokuratorskiej uzyskałem nominację na stanowisko asesora Prokuratury Rejonowej.

W międzyczasie uzyskałem także wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Obecnie wykonuję zawód radcy prawnego.

Adwokat
Robert Raczak

Robert Raczak

Ukończyłem Uniwersytet Wrocławski na Wydziale Prawa i Administracji oraz na Wydziale Nauk Społecznych.

Po ukończeniu aplikacji adwokackiej i zdaniu egzaminu adwokackiego uzyskałem wpis na listę adwokatów prowadzona przez Okręgową Izbę Adwokacką we Wrocławiu

Z zawodu jestem także politologiem. Tym samym podejmuję się komentowania bieżących wydarzeń politycznych mających tak ogromny wpływ na jakość życia obywateli w każdym jego wymiarze. Zachęcam wszystkich Państwa do włączania się do dyskusji bez względu na reprezentowane poglądy polityczne.

Zapisz się do naszego Newslettera

Your subscription request
has been sent!